post

Ambasadorzy Konwencji w Warszawie

Czy łatwo poruszać się po Warszawie osobom na wózku? Czy osoba niewidoma może korzystać ze zbiorów bibliotecznych? Jakie są warunki podróżowania z psem przewodnikiem? W jaki sposób osoba z niepełnosprawnością może zagłosować w wyborach? Z takimi zadaniami zmierzyli się uczestnicy gry miejskiej „Dostępna Warszawa”, którzy wcielili się w rolę Ambasadorów ONZ, przybywających do stolicy Polski z misją sprawdzenia, czy zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych są przestrzegane.

Read More