post

ulotka1

Nowa ulotka programu – nie bądź obojętny

Doradzamy w obszarach:

  • edukacja,
  • praca,
  • zabezpieczenie społeczne,
  • dostępność informacji,
  • wybory,
  • dostęp do sądu, ubezwłasnowolnienie;
  • psy przewodniki,
  • dostępność architektoniczna.