30 marca 2007 roku Polska podpisała Konwencję praw osób z niepełnosprawnościami. Jej artykuł 29 traktuje o prawach politycznych i sposobach ich realizacji. Dlatego właśnie 30 marca 2015 roku zapraszamy ambasadorów Konwencji, z którymi chcemy porozmawiać o tym czy i jak mogą głosować osoby niewidome. Opowiemy o tym, co się już zdarzyło dobrego, co jeszcze może się zdarzyć i skąd mogą nadejść zagrożenia dla praw wyborczych. Konwencja daje nam pewne prawa, które powinny być przestrzegane i wdrażane w polski system prawny. Obecnie Kodeks wyborczy niemal spełnia
te wymagania, chociaż pojawiają się także zagrożenia i możliwość cofnięcia tych pozytywnych rozwiązań. Naszym zadaniem jest monitorowanie tych procesów.

 

W programie konferencji przewidujemy następujące tematy:

• Jakie rozwiązania przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami zawiera Kodeks wyborczy.
• Jakich rozwiązań jeszcze brakuje lub jakie należy jeszcze udoskonalić.
• Czym są i jak działają nakładki na karty wyborcze w brajlu.
• Kto i jak łamie prawa osób z niepełnosprawnościami.
• Czy nakładki są dobrym rozwiązaniem i czym można byłoby je zastąpić.

 

Spotkanie potrwa od godziny 13.00 do godziny 16.00. Zamierzamy porozmawiać o rozwiązaniach wspierających głosowanie osób z niepełnosprawnościami, ich wadach, zaletach, przyszłości i zagrożeniach. Zapraszamy także tych, którzy uważają, że są to rozwiązania zbędne. Naszym celem jest przekonanie ich, że się mylą:) Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres e-mail j.zadrozny@fundacjavismaior.pl do 27 marca 2015 roku. Liczba miejsc jest bardzo ograniczona, a zatem trzeba się śpieszyć. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Gościć nas będzie hotel Ibis Reduta przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 16 (GPS: N 52° 12′ 52.72" E 20° 58′ 5.41"). Dojazd autobusami 136, 154, 167, 172, 186, 191, 414 do przystanku Szczęśliwicka. Po dyskusji wszystkich zapraszamy na mały lunch,by kontynuować rozmowy w lżejszej atmosferze.

 

Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami. Co osiągnęliśmy, co jeszcze jest do osiągnięcia, co możemy stracić?

Miejsce: Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 16

Termin: 30 marca 2015 roku, godz. 13:00-16:00.

Program

• Jolanta Kramarz powita gości i przedstawi program konferencji.
• Jacek Zadrożny opowie o zapisach artykułu 29 Konwencji praw osób z niepełnosprawnościami oraz o tym, co wynika z zapisanych tam praw politycznych dla osób z niepełnosprawnościami.
• Justyna Kucińska przybliży prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który ma zlikwidować nakładki na karty wyborcze w alfabecie brajla oraz prace podkomisji sejmowej, która nad tą nowelizacją pracuje.
• Grzegorz Kozłowski przybliży ideę petycji przeciwko likwidacji nakładek i dlaczego jest ona tak istotna dla osób niewidomych.
• Jarosław Gniatkowski zaprezentuje sposób działania nakładek, w tym także ich wady i zalety.
• Janusz Mirowski opisze ograniczenia techniczne dla stosowania nakładek na karty.
• Jolanta Kramarz wskaże zgłoszone oraz znalezione na inne sposoby naruszenia praw wyborczych wyborców z niepełnosprawnościami.
• Dyskusja, wymiana poglądów, w której będą mogli wziąć udział wszyscy.
• Podsumowanie dyskusji.
• Zapraszamy na ciepły posiłek.

 

Projekt „Monitoring obywatelski" jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

image3344