Z przyjemnością prezentujemy Państwu ostateczną wersję Spoełcznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.


Raport Alternatywny z wdrażania w Polsce KPON został napisany przez 20 autorów, skonsultowany i uzupełniony przez niemal 250 osób i poparty przez kilkadziesiąt organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jest więc głosem środowiska. Raport ma charakter uzupełniający w stosunku do opracowań przygotowanych przez rząd i Rzecznika Praw Obywatelskich. Opisując sytuację po dwóch latach od ratyfikacji przez Polskę Konwencji (stało się to 6 września 2012 r.) zwracaliśmy szczególną uwagę na praktykę i życie codzienne osób z niepełnosprawnościami.

W naszym kraju mieszka około 38 500 000 obywateli (szósty kraj w UE i trzydziesty czwarty na świecie). Główny Urząd Statystyczny oblicza, że 4 697 000 z nich ma urzędowe poświadczenie niepełnosprawności. Jako że system orzekania nie obejmuje wszystkich przypadków, można szacować, że postanowienia KPON w większym lub mniejszym stopniu dotyczą prawie ¼ Polaków. Polska ratyfikowała KPON w 2012 r., a związana jest nią niejako podwójnie jako kraj członkowski Unii Europejskiej (wstąpiliśmy do niej 1 maja 2004 r.). Polska jest dziewiątym pod względem wielkości krajem w Europie i siedemdziesiątym na świecie (312 tys. km2). PKB w 2014 r. to 546 mld dolarów. Polska ma HDI (Human Development Index) na poziomie 0.834 i jest w tej kategorii trzydziestym piątym krajem na świecie.

Już w najbliższą środę, 16 wześnia, na Uniwersytecie SWSP w Warszawie odbędzie się Kongres osób z niepełnosprawnościami. W trakcie spotkania będziemy omawiać postulaty zawarte w Raporcie, a wszyscy uczetnicy Kongresu będą mieli okazję dopisać własne postulaty do tej listy.

Dla wszystkich, którzy nie będą mogli być z nami w Warszawie, będziemy transmitować spotkanie online na stronie www.firr.org.pl!


Do pobrania:

Społeczny Raport Alternatywny_ostateczny Społeczny Raport Alternatywny_ostateczny