post

Zapraszamy na konferencję do Warszawy

3 grudnia zapraszamy na Konferencję poświęconą orientacji przestrzennej osób niewidomych pod nazwą „Laska, pies i GPS”.  Na program spotkania złożą się wykłady i warsztaty  prezentujące użyteczne, w codziennym życiu osób niewidomych, rozwiązania i usprawnienia technologiczne.

Konferencję podsumuje panel dyskusyjny na temat możliwości uczenia orientacji przestrzennej osób niewidomych przez inne osoby niewidome.

Ważnym punktem konferencji będzie również – zaplanowane na ten dzień –  regionalne spotkanie ambasadorów Konwencji Osób Niepełnosprawnych. W  prezentacji Anny Rdest z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego zostanie  przedstawiony temat wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz monitoringu obywatelskiego  realizowanego przez Partnerów, w ramach projektu Monitoring obywatelski.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Zapraszamy!

3 grudnia, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców

ul. Jana Pawła Woronicza 44a, Warszawa

Program Konferencji

post

RPO zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, dzięki którym zostanie opracowane końcowe sprawozdanie Rzecznika z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zostanie ono przedstawione Komitetowi Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw osób niepełnosprawnych.

 

Cele konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii wszystkich zainteresowanych prawami oraz potrzebami osób z niepełnosprawnościami, dotyczących obecnego dokumentu przygotowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy dowiedzieć się, czy treść sprawozdania jest zgodna z Państwa wiedzą i doświadczeniami oraz w jakim stopniu trafnie opisuje rzeczywistość. Pragniemy także stworzyć możliwość uzupełnienia podejmowanych w raporcie zagadnień systemowych a także zweryfikowania rekomendacji wskazanych przez Rzecznika. Liczymy również, że konsultacje przyczynią się do upowszechnienia debaty na temat wdrażania w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Adresaci konsultacji

Konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:

– Osób z niepełnosprawnościami
– Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
– Przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami
– Pracowników instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
– Profesjonalistów, w tym pracodawców i organizacji pracodawców, pracowników służby zdrowia, edukacji oraz pomocy społecznej, przedstawicieli transportu i architektury
– Przedstawicieli środowisk akademickich

Kształt konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone na dwa uzupełniające się sposoby – poprzez bezpośrednie spotkania oraz ankietę internetową. Na podstawie zgłoszonych spostrzeżeń przygotowany zostanie raport z konsultacji dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organizacja i tematy spotkań konsultacyjnych

W okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2014 odbędą się po 3 konsultacje tematyczne w czterech lokalizacjach, w których znajdują się placówki Rzecznika Praw Obywatelskich: Warszawa (25 listopada, 1, 4 grudnia), Katowice (26, 27 listopada), Gdańsk (2, 3 grudnia), Wrocław (9, 10 grudnia). Razem 12 spotkań. Tłumaczenie na polski język migowy na danym spotkaniu zostanie zapewnione po zgłoszeniu takiej potrzeby przez zarejestrowanego uczestnika.

Każda z trzech konsultacji w danym mieście będzie poświęcona innym zagadnieniom opisanym w sprawozdaniu:

1. Niedyskryminacja, dostępność, równość, mobilność
2. Niezależność, praca, warunki życia
3. Definicje niepełnosprawności, edukacja, rehabilitacja.

Dodatkowo 8 grudnia w Warszawie zostanie zorganizowane spotkanie dedykowane prawom i potrzebom osób głuchych, które będzie tłumaczone na polski język migowy.

Aby konsultacje przebiegały konstruktywnie prosimy uczestników o przeczytanie odpowiedniego fragmentu sprawozdania Rzecznika przed spotkaniem. Rejestrując się w sposób opisany poniżej, znajdziecie Państwo informację na temat części raportu, które będą omawiane na danym spotkaniu. Cały tekst sprawozdania oraz jego wersja skrócona, przetłumaczona na polski język migowy, są dostępne pod adresem: http://www.rpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo.

Zapisy na spotkania konsultacyjne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o rejestrację swojego zgłoszenia pod adresem: http://goo.gl/forms/5IHLEHhWjR

Ilość miejsc jest na każdym spotkaniu ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń. Na dodatkowe pytania dotyczące konsultacji odpowiada: Kinga Markert z organizacji Konsultacje Społeczne: kinga.markert@konsultacjespoleczne.com.

Konsultacje internetowe

Ankieta internetowa będzie dostępna dla osób posługujących się językiem polskim pod adresem http://www.rpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo w okresie od 24 listopada do 14 grudnia br.

Licząc na Państwa zaangażowanie zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i ankiecie internetowej.

Z poważaniem,

Barbara Imiołczyk,
Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami

post

Osoba z niepełnosprawnościami ma prawo do udziału w wyborach na równych zasadach

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do:

  • udziału w wyborach jak każdy pełnoprawny obywatel,
  • otrzymania dostępnej informacji ,
  • głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • głosowania korespondencyjnie, również za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a,
  • głosowania przez pełnomocnika,
  • głosowania w lokalu za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a.

Obowiązkiem każdej gminy jest zapewnienie wyborcom z niepełnosprawnościami warunków do równoprawnego udziału w wyborach.

Jeżeli Twoje obywatelskie prawo jest łamane, zgłoś naruszenie na www.monitoringobywatelski.firr.org.pl.

Twoja gmina respektuje prawa osób z niepełnosprawnościami? Opisz dobre praktyki w swojej miejscowości na www.monitoringobywatelski.firr.org.pl.

Zbadaj z nami dostępność lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu należy odwiedzić swój lokal wyborczy i wypełnić poniższą ankietę, a następnie przesłać na adres: biuro@firr.org.pl

FIRR_dostosowanie _lokali_ankieta