Ważą się losy Ustawy o rehabilitacji

W związku z debatą publiczną o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i zagrożeniem załamania systemu rehabilitacji, środowisko pozarządowe wystosowało do Kancelarii Prezydenta list popierający nowelizację art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kilkaset tysięcy osób z niepełnosprawnościami rocznie korzysta z rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanej przede wszystkim przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednak bez nowelizacji Ustawy zabraknie na ten cel w przyszłym roku co najmniej 140 mln zł.

Stać się może tak z powodu furtki w Ustawie pozwalającej niektórym pracodawcom otrzymywać wsparcie przekraczające koszty zatrudnienia (sic!). W ostatnich latach poziom zatrudnienia w grupie wspieranej przez ten przepis spadł, a koszty tego wsparcia wzrosły o 240 mln zł (sic!).

Organizacje pozarządowe, zrzeszające i reprezentujące kilkaset tysięcy osób z niepełnosprawnościami zwracają uwagę, że przepis ten (art. 22) jest nieefektywny w zwiększaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (wręcz przeciwskuteczny) oraz niezgodny z Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, która zobowiązuje Państwa-Strony do preferowania zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Z kolei beneficjenci art. 22 naciskają na zawetowanie nowelizacji. 26 października mija czas na podjęcie decyzji przez Prezydenta.

Apel NGOs do Prezydenta

Raport końcowy z Monitoringu obywatelskiego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z Partnerami prowadziła monitoring wdrażania zapsiów Konwencji o prawach osób z niepełnosrpawnościami od 1 września 2014 do 30 września 2015 roku. W tym okresie przyjęto 455 zgłoszeń o naruszenie, z czego 397 z nich udało się rozwiązać na korzyść pokrzywdzonego. Mamy przyjemnośc zaprezontować  raport końcowy z monitoringu, zawierający informacje na temat naruszeń oraz dobrych praktyk we wszystkich obszarach, w których wsparcie było prowadzone w czasie realizacji projektu.

Treść Raportu

Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. Rząd stoi na stanowisku (taką informację zawarto m.in. we wniosku ratyfikacyjnym i projekcie sprawozdania do ONZ), że Konwencja została już wdrożona i prawa Osób z Niepełnosprawnościami są przestrzegane. Rząd (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – BON) nie prowadzi aktywnej polityki na rzecz Konwencji. Na to nakłada się niska aktywność samych osób z niepełnosprawnościami oraz wciąż ograniczona wiedza o swoich prawach obywatelskich, w tym o Konwencji. Bez działań ze strony środowiska osób z niepełnosprawnościami i samych tych osób sytuacja się nie zmieni.

Partnerzy, zaangażowani w realizację projektu, poprzez oferowane klientom wsparcie doradcze i pomoc w likwidowaniu zgłaszanych naruszeń prawa, zmierzali przede wszystkim do wzrostu aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami, ale także poprawy jakości usług instytucji, z których osoby te nie mogą korzystać ze względu na ich niski poziom wielotorowej dostępności. W tym celu przygotowano wzory pism interwencyjnych, procedury rozwiązywania sytuacji spornych oraz na bieżąco wspierano klientów projektów w obszarach naruszeń. Zgromadzono także przykłady dobrych praktyk, mogące służyć za wzór.

Projekt został zakończony, jednak zgłoszenia będą nadal przyjmowane przy wykorzystaniu narzędzi i metod wypracowanych podczas realizacji projektu.

Zgłoszenia naruszeń oraz promowanie dobrych praktych można przesyłać do Konsultantów za pomocą strony internetowej http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/zglos-naruszenie/

Raport z monitoringukonwencji oprawach osób z niepełnopsprawnościami

 

Rozpoczynamy pracę nad II Kongresem Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy do włącznia się w przygotowania II Kongresu Osób z NIepełnosrpawnościami, który odbędzie się już w 2016 roku.

 

W najbliższą środę, 7 października, o godzinie 11:00 w warszawskim biurze Fundacji przy Pl.Konstytucji 5/4, odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne partnerów i sympatyków II Kongresu Osób z NIepełnosprawnościami.

Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniami przyszłorocznego Kongresu do włączenia się w działania organizacyjne.

W celu potwierdzenia swojego udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z Panią Agatą Szal (agata.szal@firr.org.pl) lub sekretariatem Fundacji (12 629 85 14).

Swoje pomysły oraz sugestie dotyczące II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami można także przesyłać na adres mailowy: kongres@firr.org.pl

 

Zapraszamy do wspólpracy!

 

#kongres2016