Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z Partnerami prowadziła monitoring wdrażania zapsiów Konwencji o prawach osób z niepełnosrpawnościami od 1 września 2014 do 30 września 2015 roku. W tym okresie przyjęto 455 zgłoszeń o naruszenie, z czego 397 z nich udało się rozwiązać na korzyść pokrzywdzonego. Mamy przyjemnośc zaprezontować  raport końcowy z monitoringu, zawierający informacje na temat naruszeń oraz dobrych praktyk we wszystkich obszarach, w których wsparcie było prowadzone w czasie realizacji projektu.

Treść Raportu

Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. Rząd stoi na stanowisku (taką informację zawarto m.in. we wniosku ratyfikacyjnym i projekcie sprawozdania do ONZ), że Konwencja została już wdrożona i prawa Osób z Niepełnosprawnościami są przestrzegane. Rząd (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – BON) nie prowadzi aktywnej polityki na rzecz Konwencji. Na to nakłada się niska aktywność samych osób z niepełnosprawnościami oraz wciąż ograniczona wiedza o swoich prawach obywatelskich, w tym o Konwencji. Bez działań ze strony środowiska osób z niepełnosprawnościami i samych tych osób sytuacja się nie zmieni.

Partnerzy, zaangażowani w realizację projektu, poprzez oferowane klientom wsparcie doradcze i pomoc w likwidowaniu zgłaszanych naruszeń prawa, zmierzali przede wszystkim do wzrostu aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami, ale także poprawy jakości usług instytucji, z których osoby te nie mogą korzystać ze względu na ich niski poziom wielotorowej dostępności. W tym celu przygotowano wzory pism interwencyjnych, procedury rozwiązywania sytuacji spornych oraz na bieżąco wspierano klientów projektów w obszarach naruszeń. Zgromadzono także przykłady dobrych praktyk, mogące służyć za wzór.

Projekt został zakończony, jednak zgłoszenia będą nadal przyjmowane przy wykorzystaniu narzędzi i metod wypracowanych podczas realizacji projektu.

Zgłoszenia naruszeń oraz promowanie dobrych praktych można przesyłać do Konsultantów za pomocą strony internetowej http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/zglos-naruszenie/

Raport z monitoringukonwencji oprawach osób z niepełnopsprawnościami