post

Prawo dzieci z niepełnosprawnością do zabawy i rekreacji

mem - dzieci, rekreacja

Osoby z  niepełnosprawnością mają pełne prawo do udziału, na zasadzie równości z innym w zabawie, rekreacji i wypoczynku oraz działalności sportowej, włączając taką działalność w ramy systemu szkolnego,

Obowiązkiem każdej gminy jest zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym dostępu do usług świadczonych przez organizatorów działalności w zakresie rekreacji, turystyki, wypoczynku i sportu.

Jeżeli Twoje prawo lub Twojego dziecka jest łamane, zgłoś naruszenie na www.monitoringobywatelski.firr.org.pl.

Twoja gmina respektuje prawa osób z niepełnosprawnościami?

Opisz dobre praktyki w swojej miejscowości na www.monitoringobywatelski.firr.org.pl.