post

Osoba z niepełnosprawnościami ma prawo do udziału w wyborach na równych zasadach

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do:

  • udziału w wyborach jak każdy pełnoprawny obywatel,
  • otrzymania dostępnej informacji ,
  • głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • głosowania korespondencyjnie, również za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a,
  • głosowania przez pełnomocnika,
  • głosowania w lokalu za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a.

Obowiązkiem każdej gminy jest zapewnienie wyborcom z niepełnosprawnościami warunków do równoprawnego udziału w wyborach.

Jeżeli Twoje obywatelskie prawo jest łamane, zgłoś naruszenie na www.monitoringobywatelski.firr.org.pl.

Twoja gmina respektuje prawa osób z niepełnosprawnościami? Opisz dobre praktyki w swojej miejscowości na www.monitoringobywatelski.firr.org.pl.

Zbadaj z nami dostępność lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu należy odwiedzić swój lokal wyborczy i wypełnić poniższą ankietę, a następnie przesłać na adres: biuro@firr.org.pl

FIRR_dostosowanie _lokali_ankieta

post

Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami

Prawa wyborcze dla osób z niepełnosprawnościami są zagwarantowane przez artykuł 29 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych:

,,Państwa Strony zagwarantują osobom niepełnosprawnym prawa polityczne i możliwość korzystania z nich, na zasadzie równości z innymi osobami oraz zobowiązują się do:

(a) zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć w życiu politycznym i publicznym, na zasadzie równości z innymi osobami, bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli, włączając w to prawo i możliwość korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego, między innymi poprzez:

(I) zapewnienie, że tryb głosowania oraz stosowane w związku z nim urządzenia i materiały będą odpowiednie, dostępne i łatwe do zrozumienia i zastosowania,

(II) ochronę praw osób niepełnosprawnych do tajnego głosowania w wyborach i referendach publicznych bez zastraszania, a także do kandydowania w wyborach, efektywnego sprawowania urzędu i pełnienia wszelkich funkcji publicznych na wszystkich szczeblach rządzenia, ułatwianie korzystania ze wspomagających i nowych technologii tam, gdzie to właściwe,

(III) gwarancje swobody wyrażania woli przez osoby niepełnosprawne występujące jako wyborcy i, w tym celu, tam gdzie to konieczne, zezwalanie osobom niepełnosprawnym, na ich życzenie, na korzystanie z pomocy w głosowaniu ze strony wybranej przez nie osoby;

(b) aktywnego promowania środowiska, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć w kierowaniu sprawami publicznymi, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami, oraz zachęcania ich do udziału w sprawach publicznych, w tym do:

(I) udziału w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach uczestniczących w życiu publicznym i politycznym kraju, a także w działalności partii politycznych i zarządzania nimi,

(II) tworzenia organizacji osób niepełnosprawnych w celu reprezentowania osób niepełnosprawnych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz przystępowania do takich organizacji.”

Dzięki innemu projektowi realizowanemu przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego powstał Informator wyborczy dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, który pozwoli jeszcze lepiej zorientować się w przysługujących prawach osobom z niepełnosprawnościami.

Jeśli Twoje prawa związane z udziałem w wyborach zostały naruszone zgłoś to do nas za pomocą naszego systemu Monitoringu Konwencji. Nie czekaj! Pomożemy Ci rozwiązać problem.