Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich i Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

W dniu dzisiejszym, tj. 24.06.2015 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbywa się prezentacja Sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich i Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. W swych postanowieniach wskazuje ona, w jaki sposób mają być wdrażane prawa człowieka w odniesieniu do Osób z Niepełnosprawnościami.
Rząd już przygotował sprawozdanie z wdrażania Konwencji. Rzecznik i Organizacje pozarządowe także przygotowali swoje raporty w tej sprawie.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane prace dwóch zespołów: Rzecznika Praw Obywatelskich i szerokiego forum organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i współpracujących z nimi ekspertów. Oba raporty, alternatywne wobec rządowego, zostaną przekazane do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zestawienie obu alternatywnych sprawozdań da pełny obraz wdrażania Konwencji w Polsce.

Ze społecznym Raportem Alternatywnym można się zapoznać na stronie:

 http://konwencja.org/cala-tresc-raportu/

Ze sprawozdaniem RPO: 

https://www.rpo.gov.pl/

 

 

OBSŁUGA BEZ BARIER

Bank Zachodni WBK, na bieżąco podejmuje działania w ramach Programu „Obsługa bez barier”. Profesjonalne podejście do każego kilenta jest doceniane przez różne organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz władze samorządowe na terenie całej Polski. Niedawno powstał film promujący '' Obsługę bez barier". Można go obejrzeć
w dwóch wersjach pod adresami:


Zapraszamy do obejrzenia!

Polski Związek Głuchych twórcą Miasta Głuchych

Miasto Głuchych to inicjatywa, która umożliwia ludziom słyszącym odczuć i zobaczyć jak wygląda świat ludzi niesłyszących.

Udział w tym projekcie pozwala zdobyć wiedzę i przekonać się w praktyce jak funkcjonują osoby z dysfunkcją słuchu. Umożliwia integrację i ułatwia kontakt osób głuchych ze społeczeństwem. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród ludzi młodych, którzy bardzo chętnie przyswajają elementarną wiedzę potrzebną do komunikacji z osobami głuchymi.

 Gra powstała przy współpracy łódzkiego oddziału Polskiego Związku Głuchych oraz firmy Citygames.pl s.c.