Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich i Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

W dniu dzisiejszym, tj. 24.06.2015 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbywa się prezentacja Sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich i Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. W swych postanowieniach wskazuje ona, w jaki sposób mają być wdrażane prawa człowieka w odniesieniu do Osób z Niepełnosprawnościami.
Rząd już przygotował sprawozdanie z wdrażania Konwencji. Rzecznik i Organizacje pozarządowe także przygotowali swoje raporty w tej sprawie.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane prace dwóch zespołów: Rzecznika Praw Obywatelskich i szerokiego forum organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i współpracujących z nimi ekspertów. Oba raporty, alternatywne wobec rządowego, zostaną przekazane do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zestawienie obu alternatywnych sprawozdań da pełny obraz wdrażania Konwencji w Polsce.

Ze społecznym Raportem Alternatywnym można się zapoznać na stronie:

 http://konwencja.org/cala-tresc-raportu/

Ze sprawozdaniem RPO: 

https://www.rpo.gov.pl/

 

 

OBSŁUGA BEZ BARIER

Bank Zachodni WBK, na bieżąco podejmuje działania w ramach Programu „Obsługa bez barier”. Profesjonalne podejście do każego kilenta jest doceniane przez różne organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz władze samorządowe na terenie całej Polski. Niedawno powstał film promujący '' Obsługę bez barier". Można go obejrzeć
w dwóch wersjach pod adresami:


Zapraszamy do obejrzenia!

Polski Związek Głuchych twórcą Miasta Głuchych

Miasto Głuchych to inicjatywa, która umożliwia ludziom słyszącym odczuć i zobaczyć jak wygląda świat ludzi niesłyszących.

Udział w tym projekcie pozwala zdobyć wiedzę i przekonać się w praktyce jak funkcjonują osoby z dysfunkcją słuchu. Umożliwia integrację i ułatwia kontakt osób głuchych ze społeczeństwem. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród ludzi młodych, którzy bardzo chętnie przyswajają elementarną wiedzę potrzebną do komunikacji z osobami głuchymi.

 Gra powstała przy współpracy łódzkiego oddziału Polskiego Związku Głuchych oraz firmy Citygames.pl s.c.

ZAPROSZENIE NA KONGRES

tłumacz           Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w imieniu Partnerów i współorganizatorów ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w: Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami

podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentujemy także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji.

Kongres odbędzie się 16 września 2015 r. w Warszawie,

w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ( ul. Chodakowskiej 19/31).

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

Zaproszenie w języku migowym:

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania Kongresu.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na dole strony.

 

Kongres realizowany w partnerstwie z:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,

Fundacja Pies Przewodnik,

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

Fundacja Aktywizacja,

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,

Politechnika Gdańska,

Polski Związek Głuchych,

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym,

Fundacja Eudajmonia,

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki",

Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

Fundacja TUS,

Integracja,

Mis-Kon Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych,

Olimpiady Specjalne Polska,

Organizacja Homo Faber w Lublinie,

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki ,

Polski Związek Niewidomych,

            Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z:

  • Agatą Szal: tel. (12) 629-85-14, 663-883-341, e-mail: Agata.Szal@firr.org.pl

Prosimy o przesyłanie podpisanych formularzy zgłoszeniowych do 15 lipca 2015 r. (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) faksem na numer: (12) 629-85-15 lub e-mailem: Agata.Szal@firr.org.pl Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

FORMULARZ:

formularz

FORMULARZ ON-LINE:

http://tnij.org/5mj457y

PROGRAM:

program

 

 

 

 

KONFERENCJA PODUMOWUJĄCA PROJEKT ” RÓWNE SZANSE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY”

W imieniu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, oraz Fundacji Imago serdecznie zapraszamy na konferencję " Powrót rodziców dzieci z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Szanse i bariery'', która odbędzie się 29 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, w godzinach: 11.30-15.

Dokładny program konferencji dostępny jest w załączniku poniżej.

Program_konferencji_29maja

WYBORY PREZYDENCKIE

Za nami I tura Wyborów Prezydenckich. Obowiązkiem każdej gminy było zapewnienie wyborcom z niepełnosprawnościami warunków do równoprawnego udziału w wyborach.

Czy w Twojej gminie wszystko przebiegło sprawnie?

Jeśli masz jakieś zastrzeżenia lub chcesz wyróżnić dany lokal wyborczy możesz to zrobić za pośrednictwem naszej strony ( zgłoś naruzenie lub dobrą praktykę).

Podziel się z nami swoim doświadczeniem, II tura Wyborów już niebawem!