Szanowni Państwo,

w imieniu Partnerów i współorganizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Kongresie Osób
z Niepełnosprawnościami
, podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób
z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentujemy także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji.

Kongres odbędzie się 16 września 2015 r. w Warszawie, na SWSP Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (ul. Chodakowskiej 19/31) – miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania Kongresu.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Agatą Szal: tel.(12) 629-85-14, 663-883-341, e-mail Agata.Szal@firr.org.pl. Prosimy o przesłanie podpisanych formularzy zgłoszeniowych do 3 września 2015 r. faksem na numer: (12) 629-85-15 lub e-mailem: Agata.Szal@firr.org.pl;    

Zaproszenie w języku migowym:

https://www.youtube.com/watch?v=2I7Jgrvb1Ns&feature=youtu.be

WAŻNE DOKUMENTY:

Formularz on-line: http://tnij.org/5mj457y   

Formularz zgłoszeniowy:

formularz_zgłoszeniowy

Zaproszenie:

zaproszenie

Program:

program

Kongres realizowany w partnerstwie z:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,

Fundacja Pies Przewodnik,

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

Fundacja Aktywizacja,

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,

Politechnika Gdańska,

Polski Związek Głuchych,

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym,

Fundacja Eudajmonia,

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki",

Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

Fundacja TUS,

Integracja,

Mis-Kon Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych,

Olimpiady Specjalne Polska,

Organizacja Homo Faber w Lublinie,

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki,

Polski Związek Niewidomych,

             Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych,

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji "KATARYNKA".

            

 Projekt jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Serdecznie zapraszamy!