Zaproszenie na konferencję Zaproszenie na konferencję poświęconą prawom wyborczym osób niewidomych

30 marca 2007 roku Polska podpisała Konwencję praw osób z niepełnosprawnościami. Jej artykuł 29 traktuje o prawach politycznych i sposobach ich realizacji. Dlatego właśnie 30 marca 2015 roku zapraszamy ambasadorów Konwencji, z którymi chcemy porozmawiać o tym czy i jak mogą głosować osoby niewidome. Opowiemy o tym, co się już zdarzyło dobrego, co jeszcze może się zdarzyć i skąd mogą nadejść zagrożenia dla praw wyborczych. Konwencja daje nam pewne prawa, które powinny być przestrzegane i wdrażane w polski system prawny. Obecnie Kodeks wyborczy niemal spełnia
te wymagania, chociaż pojawiają się także zagrożenia i możliwość cofnięcia tych pozytywnych rozwiązań. Naszym zadaniem jest monitorowanie tych procesów.

 

W programie konferencji przewidujemy następujące tematy:

• Jakie rozwiązania przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami zawiera Kodeks wyborczy.
• Jakich rozwiązań jeszcze brakuje lub jakie należy jeszcze udoskonalić.
• Czym są i jak działają nakładki na karty wyborcze w brajlu.
• Kto i jak łamie prawa osób z niepełnosprawnościami.
• Czy nakładki są dobrym rozwiązaniem i czym można byłoby je zastąpić.

 

Spotkanie potrwa od godziny 13.00 do godziny 16.00. Zamierzamy porozmawiać o rozwiązaniach wspierających głosowanie osób z niepełnosprawnościami, ich wadach, zaletach, przyszłości i zagrożeniach. Zapraszamy także tych, którzy uważają, że są to rozwiązania zbędne. Naszym celem jest przekonanie ich, że się mylą:) Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres e-mail j.zadrozny@fundacjavismaior.pl do 27 marca 2015 roku. Liczba miejsc jest bardzo ograniczona, a zatem trzeba się śpieszyć. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Gościć nas będzie hotel Ibis Reduta przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 16 (GPS: N 52° 12′ 52.72" E 20° 58′ 5.41"). Dojazd autobusami 136, 154, 167, 172, 186, 191, 414 do przystanku Szczęśliwicka. Po dyskusji wszystkich zapraszamy na mały lunch,by kontynuować rozmowy w lżejszej atmosferze.

 

Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami. Co osiągnęliśmy, co jeszcze jest do osiągnięcia, co możemy stracić?

Miejsce: Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 16

Termin: 30 marca 2015 roku, godz. 13:00-16:00.

Program

• Jolanta Kramarz powita gości i przedstawi program konferencji.
• Jacek Zadrożny opowie o zapisach artykułu 29 Konwencji praw osób z niepełnosprawnościami oraz o tym, co wynika z zapisanych tam praw politycznych dla osób z niepełnosprawnościami.
• Justyna Kucińska przybliży prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który ma zlikwidować nakładki na karty wyborcze w alfabecie brajla oraz prace podkomisji sejmowej, która nad tą nowelizacją pracuje.
• Grzegorz Kozłowski przybliży ideę petycji przeciwko likwidacji nakładek i dlaczego jest ona tak istotna dla osób niewidomych.
• Jarosław Gniatkowski zaprezentuje sposób działania nakładek, w tym także ich wady i zalety.
• Janusz Mirowski opisze ograniczenia techniczne dla stosowania nakładek na karty.
• Jolanta Kramarz wskaże zgłoszone oraz znalezione na inne sposoby naruszenia praw wyborczych wyborców z niepełnosprawnościami.
• Dyskusja, wymiana poglądów, w której będą mogli wziąć udział wszyscy.
• Podsumowanie dyskusji.
• Zapraszamy na ciepły posiłek.

 

Projekt „Monitoring obywatelski" jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

image3344

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne.

Co się udało podczas wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami? Jakie sprawy na pewno trzeba poprawić?
Na takie i podobne pytania poszukamy odpowiedzi na otwartym spotkaniu 20 marca w Wydziale Architektury i  Urbanistyki UMK. Zaczynamy o godzinie 11.00. W czasie trzech godzin zastanowimy się jakie pozytywy wiążą się z wdrożeniem w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Nie wiesz co to za Konwencja? Nie przejmuj się.

Podczas pierwszej godziny odbędą się trzy prezentacje, podczas których wszystkiego się dowiesz. Zaczynamy od opowiedzenia „Co to jest Konwencja?" – za tę część odpowiada Piotr Kowalski prezes Fundacji KSK. Potem Jacek Zadrożny z Fundacji Vis Maior przedstawi Raport alternatywny, który napisali przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami. Nigdy nie słyszałeś o Raporcie alternatywnym? To nic. Raport to taki dokument, który mogą przygotować obywatele i organizacje pozarządowe i wysłać w ślad za sprawozdaniem rządowym do ONZ. Rząd swoje sprawozdanie już w ONZ złożył: http://tinyurl.com/konwencja. My Raport alternatywny dopiero piszemy. Możesz się z nim zapoznać tutaj: www.konwencja.org. Poza tym, że możesz się zapoznać, będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydujesz się podzielić z nami uwagami o tym tekście i odpowiedzieć na tytułowe pytanie naszego spotkania (Co się udało, a co nie przy wdrażaniu Konwencji?). Ale zanim to nastąpi, dr Anna Rdest z FIRR opowie o projekcie Monitoringu Obywatelskiego wdrażania Konwencji. To narzędzie internetowe pozwalające zgłaszać konkretne naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami.

Druga godzina spotkania to czas dla Was. Kilka wersów wcześniej podaliśmy adres, pod którym znajdziecie projekt Raportu alternatywnego. Na wszelki wypadek jeszcze raz: www.konwencja.org. Przeczytajcie Raport. Na pewno macie swoje uwagi i przemyślenia. Przecież w zakresie: Cel, definicje, zasady ogólne i obowiązki ogólne, Równość i niedysryminacja, Kobiety z niepełnosprawnością, Niepełnosprawne dzieci, Podnoszenie świadomości, Dostępność, Prawo do życia, Sytuacje zagrożenia i sytuacje wymagające pomocy humanitarnej, Równość wobec prawa, Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć, Swoboda przemieszczania się i obywatelstwo, Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo, Mobilność, Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji, Poszanowanie prywatności, Poszanowanie domu i rodziny, Edukacja, Zdrowie, Rehabilitacja, Praca i zatrudnienie, Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna, Udział w życiu politycznym i publicznym, Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie, Statystyka i zbieranie danych, Współpraca międzynarodowa oraz Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym można bardzo dużo powiedzieć. Wszystkie te hasła, to tytuły artykułów Konwencji. Plan na drugą godzinę jest taki: Zapraszamy do przygotowania dwuminutowych wypowiedzi na temat sukcesów i porażek w poszczególnych artykułach. Gdy wybierzecie o czym chcecie mówić, dajcie znać na raport@konwencja.org. Po dwóch minutach reszta uczestników będzie miała po 1 minucie na komentarz. Liczymy więc na 8 do 10 wystąpień.

Jeśli nie zdążymy wypowiedzieć wszystkiego, to w czasie trzeciej godziny będzie można to napisać. W sali będą przygotowane 33 miejsca, w których będą czekały poszczególne artykuły Konwencji razem z miejscem do zapisania swoich uwag. A jeśli spotkacie w takim miejscu innych uczestników spotkania to może wymienicie swoje uwagi i zapiszecie na kartce wspólną wersję?

Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, II p. Rynek Podgórski 1. Zapraszamy w godzinach 11.00 – 14.00. Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy pętlę indukcyjną i tłumacza polskiego języka migowego.

 

Projekt realizowany przez Fundację KSK jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Zapraszamy na stronę: www.konwencja.org.

konwencja