W związku z debatą publiczną o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i zagrożeniem załamania systemu rehabilitacji, środowisko pozarządowe wystosowało do Kancelarii Prezydenta list popierający nowelizację art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kilkaset tysięcy osób z niepełnosprawnościami rocznie korzysta z rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanej przede wszystkim przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednak bez nowelizacji Ustawy zabraknie na ten cel w przyszłym roku co najmniej 140 mln zł.

Stać się może tak z powodu furtki w Ustawie pozwalającej niektórym pracodawcom otrzymywać wsparcie przekraczające koszty zatrudnienia (sic!). W ostatnich latach poziom zatrudnienia w grupie wspieranej przez ten przepis spadł, a koszty tego wsparcia wzrosły o 240 mln zł (sic!).

Organizacje pozarządowe, zrzeszające i reprezentujące kilkaset tysięcy osób z niepełnosprawnościami zwracają uwagę, że przepis ten (art. 22) jest nieefektywny w zwiększaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (wręcz przeciwskuteczny) oraz niezgodny z Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, która zobowiązuje Państwa-Strony do preferowania zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Z kolei beneficjenci art. 22 naciskają na zawetowanie nowelizacji. 26 października mija czas na podjęcie decyzji przez Prezydenta.

Apel NGOs do Prezydenta