tłumacz           Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w imieniu Partnerów i współorganizatorów ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w: Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami

podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentujemy także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji.

Kongres odbędzie się 16 września 2015 r. w Warszawie,

w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ( ul. Chodakowskiej 19/31).

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

Zaproszenie w języku migowym:

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania Kongresu.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na dole strony.

 

Kongres realizowany w partnerstwie z:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,

Fundacja Pies Przewodnik,

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

Fundacja Aktywizacja,

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,

Politechnika Gdańska,

Polski Związek Głuchych,

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym,

Fundacja Eudajmonia,

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki",

Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

Fundacja TUS,

Integracja,

Mis-Kon Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych,

Olimpiady Specjalne Polska,

Organizacja Homo Faber w Lublinie,

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki ,

Polski Związek Niewidomych,

            Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z:

  • Agatą Szal: tel. (12) 629-85-14, 663-883-341, e-mail: Agata.Szal@firr.org.pl

Prosimy o przesyłanie podpisanych formularzy zgłoszeniowych do 15 lipca 2015 r. (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) faksem na numer: (12) 629-85-15 lub e-mailem: Agata.Szal@firr.org.pl Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

FORMULARZ:

formularz

FORMULARZ ON-LINE:

http://tnij.org/5mj457y

PROGRAM:

program