Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW działa na podstawie Zarządzenia nr 1 wydanego przez Rektora UW Prof. dr hab. Piotra Węgleńskiego. BON jest kontynuacją instytucji Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i powstało ze względu na coraz większą ilość studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych zwracających się o pomoc, a co za tym idzie – ze względu na coraz większą liczbę usług świadczonych przez Uniwersytet.

Zadania BON wynikają z realizacji programu "Uniwersytet dla Wszystkich" oraz uchwały senatu UW z 16 grudnia 2003r. i koncentrują się w następujących obszarach:

  1. Bieżąca obsługa studentów i kandydatów niepełnosprawnych i przewlekle chorych
  2. Wsparcie dla pracowników dydaktycznych, w których grupach pojawili się studenci z niesprawnościami,
  3. Działania na rzecz dostosowywania budynków i terenu uczelni dla osób z niesprawnością narządu ruchu,
  4. Koordynacja transportu dla osób z niesprawnością narządu ruchu,
  5. Organizacja stanowisk komputerowych oraz innych rozwiązań technologicznych dla studentów niepełnosprawnych,
  6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu adaptacyjnego,
  7. Prowadzenie biblioteki cyfrowej gromadzącej zbiory w formach dostępnych dla studentów niewidomych i słabowidzących

bon uw

http://www.bon.uw.edu.pl/bon.html