Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia 12 inwalidzkich organizacji pozarządowych, 38 członków wspierających, w tym zakłady pracy chronionej, działając na rzecz wielu tysięcy członków, a także nie zrzeszonych osób niepełnosprawnych, stając się w ten sposób reprezentantem znacznej części środowiska. Działa w ich imieniu i na ich rzecz funkcjonując jako organizacja parasolowa. KSON jest związkiem stowarzyszeń a każda z organizacji członkowskich zachowuje pełną suwerenność w swoich działaniach.

KSON oferuje osobom niepełnosprawnym, rodzinom, opiekunom oraz pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społeczno – zawodowej bezpłatne:

  • porady i informacje w zakresie problematyki społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych
  • porady prawne
  • porady psychologa
  • pośrednictwo pracy z możliwością korzystania z ofert pracy
  • porady  Społecznego Rzecznika Interesów Osób Niepełnosprawnych
  • porady mediatora sądowego

http://www.kson.pl/

 

KSON