Collegium Humanitatis w Warszawie – uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

Władze uczelni  praktykują przyznawanie znaczących ulg w opłacie wstępnej dla kandydatów na studia, a także wspomagają studentów w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem dofinansowania studiów ze środków PFRON. Ponadto uczelnia umożliwia studentom uczestnictwo w zajęciach z psem asystującym. Wykładowcy udostępniają materiały edukacyjne on-line. Jest też możliwość nagrywania zajęć, co w znaczący sposób ułatwia naukę osobom z niepełnosprawnością.

 

W programach edukacyjnych oraz badawczych Collegium Humanitatis uwzględnia przemiany społeczne dotyczące postaw wobec grup mniejszościowych, rozmaitych form odrębności kulturowej, etnicznej, ekonomicznej oraz wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

www.collegium-humanitatis.pl