Fundacja im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnością w zakresie zapewnienia przejrzystości procesów sądowych idziałalności urzędów.

Celem programu jest zwiększenie przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym i promocja idei otwartych odpowiedzialnych rządów.

Program jest kontynuacją uruchomionego w 2000 roku programu Przeciw Korupcji, który doprowadził do wielu istotnych zmian instytucjonalnych i prawnych. Podejmowaliśmy działania na rzecz upowszechnienia i wdrożenia zaleceń międzynarodowych instytucji oraz rekomendacji z prowadzonych przez nas monitoringów.
 

batory