Fundacja "Dziecko w Centrum" – działając w ramach dla ogólnopolskiego projektu „Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstwa” udziela wsparcia: porady prawnej jak i pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonych przestępstwem – zdrowym oraz z niepełnoprawnościami.

Fundacja w swojej pracy opiera się nie tylko na doświadczeniu, ale korzysta również z osiągnięć współczesnej nauki, dotyczących uwarunkowań rozwoju psychicznego oraz czynników zakłócających i zaburzających jego prawidłowy przebieg. Wiedza ta umożliwia pomaganie opiekunom organizacji  w wychowaniu, a dzieciom w stawaniu się samodzielnymi, zadowolonymi z życia i dobrze przystosowanymi osobami.

http://dzieckowcentrum.org/

dziecko