6 września 2015 r. odpowiemy na pytania w ogólnokrajowym referendum. Przypominamy o uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnością, a także o terminach, których trzeba pilnować, by z tych udogodnień skorzystać.

 

Pytania referendalne będą brzmiały:

  1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
  2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”
  3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „X” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo odpowiedzi negatywnej „NIE”.

Lokale wyborcze 6 września 2015 r. będą otwarte w godzinach 6-22.

Głosowanie za pomocą nakładki w alfabecie Braille'a

Nakładki w brajlu na karty do głosowania dostępne będą w każdym lokalu. W dniu referendum obwodowa komisja wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy z niepełnosprawnością, na jego prośbę, nakładkę na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić komisji.

Pomoc w lokalu wyborczym

W udziale w referendum w lokalu komisji obwodowej, wyborcy z niepełnosprawnością, na jego prośbę, może pomagać inna osoba, także niepełnoletnia. Może ona przebywać z głosującym w trakcie oddawania głosu w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, jej pomoc może być jednak tylko techniczna – nie może sugerować, jak głosować, ani też zagłosować w zastępstwie wyborcy z niepełnosprawnością. Osobą pomagającą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Obowiązki komisji

Każda komisja, na prośbę wyborcy z niepełnosprawnością, ma obowiązek przekazać mu ustnie treść obwieszczeń referendalnych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej, zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej.

Sprawdźmy, jak gminy przygotowały się do referendum pod kątem dostępności i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami! Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać poprzez formularz dostępny na naszej stronie http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/zglos-naruszenie/

Można także udostęniać zdjęcia nieprzystosowanych lokali na naszym Facebooku. 

Referendum ogólnokrajowe UDOGODNIENIA

 

źródło: niepelnosprawni.pl, PKW