Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością bazuje na systemie zgłoszeń od osób indywidualnych, które doświadczają lub są świadkiem łamania praw osób z niepełnosprawnością. Na podstawie przyjętych spraw na koniec projektu zostanie sporządzony raport wraz z rekomendacjami zmian dotyczący przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością w Polsce. Każde zgłoszenie do projektu będzie przyjmowane i rozstrzygane na podstawie poniższej procedury:

1. W pierwszej kolejności osoba, która chce zgłosić naruszenie musi zarejestrować się w systemie, aby otrzymać konto użytkownika. Podczas rejestracji należy podać swój adres mailowy pod którym odbywać się będzie cała korespondencja dotycząca danej sprawy. Wpisywanie swoich danych osobowe nie jest obowiązkowe.

2. Następnie po zalogowaniu za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie należy dokładnie opisać czego dotyczy dana sprawa, a następnie przesłać ją do systemu.

3. Po wysłaniu sprawa trafia do Sekretarza projektu, który nadaje sprawie odpowiedni priorytet i przyporządkowuje ją do konkretnego eksperta, który najlepiej pasuje do danej sprawy.

4. Ekspert po otrzymaniu zgłoszenia na podstawie swojej wiedzy pomaga osobie zgłaszającej samodzielnie rozwiązać sprawę. W tym celu udziela porad na temat procedur urzędowych i sądowych, pomaga pisać pisma i odwołania, itp.

5. Jeśli osoba zgłaszająca z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie sama rozwiązać sprawy, ekspert podejmie się bezpośredniej interwencji w danej sprawie w imieniu osoby zgłaszającej.

Na koniec projektu odbędzie się również konferencja podsumowująca całą procedurę monitoringu, na którym zostaną zaprezentowane między innymi jego efekty.