Powiatowe Urzędy Pracy i Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

Powiatowe Urzędy Pracy w Łodzi, a także Centrum Świadczeń Socjalnych z ul. Urzędniczej 45, obsługują osoby niesłyszące. Przy każdej wizycie osoby niesłyszącej w urzędzie jest ona obsługiwana przy pomocy wideotelefonu, czyli tłumacza języka migowego online. Bez względu na to, czy jest to sprawa skomplikowana, czy też zwykła wizyta na której niesłyszący podpisuje tylko listę obecności.

www.uml.lodz.pl

Logo Łódź