Urząd Miasta Gdyni wdraża Standardy Dostępności

Miasto Gdynia, jako pierwsze w Polsce miasto wdraża Standardy Dostępności oparte na zasadach projektowania uniwersalnego. Wszystkie nowe inwestycje realizowanie w przestrzeni publicznej na terenach należących do miasta mają być prowadzone według przyjętych standardów wprowadzonych na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni (zarządzenie nr 10740/13/VI/U z dn. 17 maja 2013 r.) Ze standardami można zapoznać się na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni: http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf

www.gdynia.pl

Logo Miasta Gdynia