1. Urząd Miasta Lublin ma tłumacza języka migowego

Urząd Miasta Lublin wprowadził usługę tłumacza języka migowego on-line. Osoba niesłysząca może zadzwonić do Urzędu Miasta Lublin za pośrednictwem tłumacza języka migowego dostępnego przez stronę www.um.lublin.eu.
Logo miasta Lublin

Połączenie następuje po wywołaniu rozmowy z tłumaczem (w tym celu należy nacisnąć czerwony piktogram z dłońmi). Osoba głucha nawiązuje połączenie z tłumaczem, tłumacz zaś dzwoni do Urzędu Miasta Lublin. Obsługa odbywa się w czasie rzeczywistym. W celu nawiązania połączenia rekomendujemy przeglądarkę internetową Google Chrom lub Firefox oraz konieczne jest posiadanie kamerki internetowej. Tłumacz posługuje się PJM (Polski Język Migowy) oraz SJM (System Językowo-Migowy).

Informujemy również, że w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14 istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się pod adresem tlumaczpjm@lublin.eu lub poprzez połączenie z tłumaczem on-line.