Sezon wakacyjny rozpoczętyOsoby z  niepełnosprawnością, mimo swoich ograniczeń, nie muszą spędzać czasu jedynie w czterech ścianach domu. Artykuł 30 Konwencji mówi o prawie do równego dostępu do usług turystycznych oraz udziału w sporcie, rekreacji i wypoczynku na równych zasadach z innymi osobami. 


Art. 30 Konwencji o Prawach osób z niepełnosprawnościami w paragrafie 5 mówi:

"5. W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w działalności rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu:

(…)

(c) zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do miejsc uprawiania sportu, rekreacji i turystyki,

(d) zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dostępu, na zasadzie równości z innymi dziećmi, do udziału w zabawie, rekreacji i wypoczynku oraz działalności sportowej, włączając taką działalność w ramy systemu szkolnego,

e) zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług świadczonych przez organizatorów działalności w zakresie rekreacji, turystyki, wypoczynku i sportu."

Nie tylko osoby sprawne mają prawo do wypoczynku i cieszenia się urokami przyrody w Polsce i poza granicami naszego kraju. Osoby z niepełnosprawnościami także mają do tego takie samo prawo, niestety ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej, taki wypoczynek i podróże mogą być utrudnione, a w niektóre miejsca nawet niemożliwe. Brak dostępności danego miejsca, utrudnienia podczas podróżowania, ograniczony dostęp do infrastruktury i atrakcji w hotelach czy ośrodkach wypoczynkowych, mogą skutecznie popsuć wyjazd i zniechęcić do wycieczek w przyszłości. 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat dostęności turystyki, przygotowanego m.in. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu TEAD – https://youtu.be/s2Nj_vSKwdY

Wszelkie problemy napotkane podczas wakacji czy naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami można zgłaszać naszym konsultantom poprzez stronę: http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/zglos-naruszenie/

Zachęcamy także do informowania nas o pozytywnych przykladach miejsc dostępnych i przyajznych turystom z niepełnosprawnościami: http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/zglos-dobra-praktyke/