post

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992.
Powołując je Organizacja Narodów Zjednoczonych chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz ich integracji z resztą społeczeństwa.

W Polsce osób z niepełnosprawnością jest prawie 5 milionów, a często żyją w cieniu, zepchnięci na margines społeczeństwa.
Przeważnie nie pracują, opiekę i utrzymanie zapewnia im rodzina.
Jak pokazuje informacja rządu o realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w 2013 r., większość osób z niepełnosprawnościami wciąż pozostaje poza rynkiem pracy.
Ale są i tacy, który pracują, uczą się, studiują. Zakładają własne rodziny i realizują marzenia.
Mają odwagę i siłę, by przełamywać własne bariery.

I tym, którzy próbują prowadzić aktywne życie, i tym, którzy potrzebują stałej opieki należy się wsparcie i uszanowanie ich godności.
Dzisiejsze Święto ma nam o tym przypominać.